4 grudnia 2020 Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

zaścianek Babie Lato

Wioska Odkrywania Talentów

 

 Głównym celem projektu jest odkrywanie, umacnianie, stymulowanie talentów, zdolności i predyspozycji jakimi obdarowane są dzieci.

Wioska Odkrywania Talentów (WOT) to miejsce, w którym odbywają się zajęcia, które odkrywają DAR drzemiący w dziecku i jego zawiązki inteligencji wielorakiej.

W programie są zajęcia, które umożliwiają odkrywania uzdolnień, predyspozycji uczestników w zakresach inteligencji wielorakiej. Narzędziem jest stosowanie zasad Zabaw fundamentalnych.

Stosujemy narzędzia faz rozwojowych określonych przez Erica Eriksona. Naszym podopiecznym (w wieku 5-15 lat ) pomagamy:

·       Panować nad własnym organizmem określając: rytm dnia; realizację wyzwań związanych z realizacją zadań programowych od sprawności fizycznych, poprzez sprawności związane z realizacją zadań bytowych po sprawności artystyczne (światy wykreowane).

·        kształtować w działaniu wolną wolę bez ograniczania wolnej woli i wolności innych osób czy zwierząt.

·        wchodzić w różne role społeczne od realizowanych we współpracy z wychowawcami i rówieśnikami po kreowane w formach artystycznych.

·        różnicować własne stany wewnętrzne i kontrolować je, dzięki czemu stają się bardziej samodzielne.

·        poczucie samokontroli z czego rodzi się poczucie autonomii własnego istnienia.

·        spostrzegać, pod wpływem otoczenia, kuszące możliwości „podboju świata”, rozwijania zdolność samoobserwacji i kierowania sobą, przejawiania inicjatywy w działaniu.

·        podejmowania inicjatyw niewywołujących konfliktu – posługiwanie się narzędziami, zabawkami, opieka nad innymi (także młodszymi) dziećmi, współpraca przy realizowaniu wspólnych wyzwań społecznych, programowych.

Gotowi jesteśmy poprowadzić wykłady dla rodziców i nauczycieli. Wyposażenie i zagospodarowanie miejsca Wioski Odkrywania Talentów umożliwia realizowanie różnotematycznych programów jak: ekologiczno-przyrodniczych, sprawnościowych, społecznych, artystycznych, erudycyjnych, kulinarnych i rodzinnych. Są nimi: ZOOLOGIA W MINI ZOO, IGRZYSKA, SURVIVAL, WŁÓCZYKIJE, RYMOWISKO (teatr, estrada). KOLOROSFERA, GOLF, SPŁYWY KAJAKOWE, PLANETA ZIEMIA, LABORATORIUM.

 

 

 

 

 

powrót
laserpointer